Back to Hangoskola

 

fontosabb PUBLIKÁCIÓK

 

 

KÖNYV

Hang-ember-hang. Vince Kiadó, Budapest, 2002 (CD melléklettel)

 

Sajtóvisszhang Batta András,   Hónap könyve

 

JEGYZET

A zenei akusztika alapjai.  Liszt F. Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriuma, Debrecen,1992 

 

 A hangszerakusztika alapjai .Liszt F. Zeneművészeti Főiskola, Budapest 1993  – 2.kiadás: 1994

 

DISSZERTÁCIÓ

A hangszerek fizikája.  Egyetemi doktori disszertáció, ELTE TTK., Budapest 1985.

A tárogató és a cimbalom akusztikai tulajdonságai.  Kandidátusi értekezés,  MTA,1997.

 

FILM

Hang-ember-hang. Filmforgatókönyv. Duna Televízió, 2002 

 

 

      Kattints a képre!

 

   

CIKK, TANULMÁNY

Hangversenyzongorák százada (Liszt Ferenc hangszerei). HIFI Magazin 21 (1986), 26-38.

 

Formabontó hangszerek.   HIFI Mozaik 3 (1987), 18-27.

 

Die akustischen Wirkungen der Stimmlöcher des Tárogató. Vortschritte der Akustik DAGA'90  1990, Wien,  S.591-594.

 

A cimbalom akusztikája I.     HangszerVilág I/2 (1992.február),  4-11. 

A cimbalom akusztikája II.   HangszerVilág I/3 (1992.április),  3-7.   

 

Tudomány vagy művészet ?  (A hegedű akusztikai problémái)  I. Budapesti Hegedűkészítő Verseny és Kiállítás, Budapest 1993. (Különnyomat)

 

Die Klaviere von Franz Liszt. Europiano  34.Jg. 1994/1, 50-56.

 

Hirtenpfeifen (akustische Analyse einer Idee von R.Wagner).Systematische  Musikwissenschaft II/2. 1994, 347-352.

 

Die akustischen Eigenschaften des Tárogatós. ( in :Das Tárogató -A tárogató (kétnyelvű  tanulmánykötet) Musica Pannonica 3, szerk.: Bernhard Habla - Zoltán Falvy, Kliment Verlag, Wien 1998.

 

The Acoustical Characteristics of the Concert Cimbalom. Systematische  Musikwissenschaft, 6, 2-3, 1998, 189-206.

 

A tárogató I. (A történeti tárogató).HangszerVilág, VIII.évf.,1,1998,7-15.

A tárogató II. (A reform-tárogató  története).HangszerVilág,VIII.évf. 3-4, 1998, 7-18.

A tárogató III. (A reform-tárogató felépítése). HangszerVilág,VIII.évf. 5, 1998, 6-15.

A tárogató IV. (A reform-tárogató hangjának akusztikai elemzése). HangszerVilág IX.évf. 1, 1999, 1-10.

 

The Tárogató and Central Eastern Europe. In  B.B. Reuer (ed.): Musik im Umbruch, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk,

München, 1999, 341-352.

 

The Acoustical Characteristics of the Concert Cimbalom. American Lutherie, 61/Spring 2000, 46-51.

 

Canto ergo sum (Az énekhang). Természet Világa, 131, 2000 (6), 260-264.

 

 Az ördög hangszerei (Dobtan). Természet Világa, 131, 2000 (8),  261-265.

 

Vivos voco… (A harangokról). Természet Világa, 131, 2000 (10), 443-447.

 

Megütöm a zengőkövet (Az idiofon hangszerekről). 132, 2001 (2), 64-67.

 

Jaj nektek, asszonyok! (Az ajaksípokról). Természet Világa, 132, 2001 (6), 258-261.

 

Dionüszosz hangszerei (A duplanádas hangszerekről). Természet Világa, 133, 2002 (1), 17-20.

 

Bagdy,E.- Pap,J.(2004): Gondolatok a nevetésről. Psychiatria Hungarica, XIX. évf. 5.szám, 390-418

 

Akusztikai dzsessz (Nemlineáris jelenségek és káosz a zenei akusztikában). Természet Világa, 136, 2005 (6)

 

 A klarinét: „Suttogások és sikolyok” .Természet Világa, 136, 2005 (9), 401-404.

 

Puer ridens  Humor az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, LVI.évf. 2006(5), 25-34.

Mozart-effektus?! Gondolatok egy Mozart ihlette tudományos vitáról. Természet Világa, 137, 2006 (7), 306-309.

A bohóc archetípusa. In Tóvay Nagy Péter (szerk.): Cirkuszkutatás 2006-2007. Jószöveg Műhely, Budapest, 2007, 11-22.

Csizmás kandúr sarkantyúja, avagy  az antropomorfizáció humora a cirkuszi állatszámokban. In Tóvay Nagy Péter (szerk.): Cirkuszkutatás 2006-2007. Jószöveg Műhely, Budapest, 2007, 67-72.

Homo ridens. Gondolatok a nevetésről. Természet Világa, 138, 2007  (1), 21-24.

Bravo, Monsieur Sax! Természet Világa, 138, 2007 (9), 400-403.

Harsogó zenével érkezem. Természet Világa, 139, 2008 (4) 166-169.

Humor az iskolában (A humor boldogságához szeretet kell). Magyar Református Nevelés, IX.évf. (4) 2008.november, 8-11.

A gitár.  Természet Világa, 140, 2009 (6), 265-268.

 

A zenei akusztika alapjai. Egyetemi jegyzet. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2013, 53 o. (e-book, az egyetem saját rendszerében érhető el)

A hangszerek csodája. Ózon – kulturális és összművészeti magazin, 2012. április, 16-17.

Bagdy Emőke – Pap János: Ma még nem nevettem. Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2011

Hang-hangszer-hangszerészet (Az akusztikatanítás 20 éve a hangszerészképzésben). In. Lendvai Tamás(szerk.) 20 éves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskolája (1991-2011), Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskola, Budapest, 2011, 28-29.

A csengő-bongó citera, Természet Világa 141.évf.9.sz, 401-404.